Доступні курси

Курс допоможе узагальнити художні знання, збагатити уявлення про стилі й напрями сучасного мистецтва , які виникли в європейській культурі.

Курс передбачає вивчення таких розділів:

Художня культура України від найдавніших часів до кінця XVI ст.; Художня культура України XVII-XVIII ст.; Художня культура України XIX ст.; Художня культура України XX ст., що включає вивчення образотворчого мистецтва, музичної та театральної культури цих періодів.

Під час вивчення курсу ви дізнаєтесь про:

Мистецтво в просторі культури: види та жанрове розмаїття мистецтва; 

Основи художньої культури: історія розвитку світового мистецтва, його самобутність в культурному середовищі суспільства; культурні надбання різних країн світу; внесок українських митців у скарбницю світової культури.

Курс передбачає вивчення таких розділів:

Інформація. Інформаційні процеси та системи; 

Апаратне забезпечення інформаційних систем; 

Системне та службове програмне забезпечення; 

Комп’ютерні мережі; Комп’ютерна графіка.

Курс передбачає вивчення таких розділів:

Електронна пошта: отримання та надсилання електронних листів;

Моделювання: створенння інформаційні моделі;

Алгоритми з повторенням і розгалуженням: створення проектів у середовищі Scratch;

Табличний процесор: робота з табличним процесором, виконання обчислень та створення діаграм; 

Розв'язування компетентісних задач: створення навчального проекту.

Курс передбачає вивчення таких розділів:

Алгоритми та їх виконавці: поняття алгоритму та середовище програмування Scratch; 

Поняття операційної системи: робота з файлами і папками; 

Мультимедіа: робота з мультимедійними даними; 

Текстовий процесор: робота з текстом, його редагування та форматування; 

Комп'ютерні мережі: ознайомлення з видами мереж та браузерами.

Удосконалення орфографічних та пунктуаційних навичок

Вчителі Соболь Л.М., Орленко О,С.

Курс "Історія України". 10 клас, створений для всіх хто бажає самостійно навчатись, хто бажає перевірити рівень своїх знань з історії України початку ХХ століття. 

Перевірка та корекція рівня засвоєння вивченого під час навчальних занять здійснюється через тести для поточного та тематичного контролю.